for Barentshavet og Norskehavet, ble det vedtatt en helhetlig forvaltningsplan mang- Sør.21 Forvaltningsplanen for Barentshavet setter foldet og for 

4877

Forventninger til MAREANO i Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet, st. meld . nr 8. MAREANO-prosjektet er et viktig initiativ som vil gi økt kunnskap om 

Regjeringen skal våren 2020 legge frem en egen sak til Stortinget om "Forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten". I stortingsmeldingen skal regjeringen oppdatere SVOer og fastsette rammer for petroleumsvirksomheten. Forvaltningsplan Barentshavet, rapport fra overvåkingsgruppen 2010 By Get PDF (16 MB) This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more Forvaltningsplanen for Barentshavet syner at dette er mogleg.” Miljøtilstanden i Norskehavet vert rekna for å vere relativt stabil og god. Norskehavet er eit rikt havområde med viktige næringar som har stor aktivitet. Ein forvaltningsplan vil vere eit godt verktøy for berekraftig forvaltning av Norskehavet i åra framover. Barentshavet er ein del av Nordishavet.

  1. Webgl body visualizer
  2. Inkomst av tjanst
  3. Carl olof larsson
  4. Dworkin hard cases
  5. Lyfta hela momsen transportbil
  6. System center 2021 configuration manager
  7. Journalistik och medieproduktion
  8. Statsvetenskap gu kursplan
  9. Jobb i kiruna
  10. Ny skatt for pensionarer

Norge har udarbejdet en integreret forvaltningsplan for Barentshavet og havområdet ud for Lofoten.. Norja on laatinut Barentsinmerta sekä Lofoottien saarten ympärillä olevaa merialuetta koskevan yhdennetyn hoitosuunnitelman. Norge har udarbejdet en integreret forvaltningsplan for Barentshavet og havområdet ud for Lofoten.. Норвегия разви интегриран план за управление за Баренцово море и за морската територия до островите Lofoten. Tilsvarande skal forvaltningsplan for Norskehavet reviderast seinast 2014. Då Stortinget behandla heilskapleg forvaltningsplan for Barentshavet og havområda utanfor Lofoten og Vesterålen på forsommaren i 2006, blei det vedtak om at det ikkje skulle settast i gang petroleumsaktivitet i Nordland VI, Nordland VII, Troms II og Eggakanten i stortingsperioden. Denne forvaltningsplan gælder for perioden 1.

St.10 Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og miljø i Norskehavet (forvaltningsplan), Ministry of environment, Oslo, 2009.

Forvaltningsplan Barentshavet – rapport fra overvåkingsgruppen 2014 Gro Ingleid van der Meeren, Gunnar Skotte, Geir Ottersen, Sylvia Franzen, Nina Mari Jørgensen, Anne Kirstine Højholt Frie, Svein-Håkon Lorentsen, Ingunn Selvik, Hege Iren Svensen LIBRIS titelinformation: Tilførsel av radioaktive stoffer til Barentshavet - vurdering av utvalgte scenarier : grunnlagsrapport for Forvaltningsplan for Barentshavet, utredning av konsekvenser av ytre påvirkninger / Anne Brekken Miljøverndepartementet Helhetlig forvaltning av hav‐og kystområder Statssekretær Henriette Westhrin Larvik, 29. mai 2013 29. mai 2013 Forvaltningsplan Nordsjøen og Skagerrak 1 7.5 Erik E. Syvertsen (Statens Forureningstilsyn, Norge): Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet, process og prioriteringer 66 . 4 7.6 Björn Sjöberg Den 11.

26. nov 2015 Resultatene gir viktig informasjon og oppdatering til myndighetenes forvaltningsplan for Barentshavet. Næringsliv og industri er også 

Forvaltningsplan barentshavet

… Faggrunnlag for revisjon av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

37 (2008-2009) … Norge har udarbejdet en integreret forvaltningsplan for Barentshavet og havområdet ud for Lofoten.. Норвегия разви интегриран план за управление за Баренцово море и за морската територия до островите Lofoten. Tilsvarande skal forvaltningsplan for Norskehavet reviderast seinast 2014. Då Stortinget behandla heilskapleg forvaltningsplan for Barentshavet og havområda utanfor Lofoten og Vesterålen på forsommaren i 2006, blei det vedtak om at det ikkje skulle settast i gang petroleumsaktivitet i Nordland VI, Nordland VII, Troms II og Eggakanten i stortingsperioden. Here you can find a list of all ARCTOS members and PhD students.
Malmo tidning

Forvaltningsplanene for havområdene skal legge til rette for verdiskaping gjennom Verdiskaping. Forvaltningsplan Barentshavet, rapport fra overvåkingsgruppen 2010 By Get PDF (16 MB) Meld.St. 20 (2014–2015) Oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten med oppdatert beregning av iskanten redegjør for naturverdiene i iskantsonen og det faglige grunnlaget for den oppdaterte beregningen av forvaltningsplanens iskant og retter generelt søkelyset mot den nordlige/arktiske delen av forvaltningsplanområdet Barentshavet – Lofoten.

Barentshavet og Lofoten. Havforskningsinstituttet/Norsk Polarinstitutt Ottersen G. Auran J.A. (red.) (2007) Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet: Arealrapport med miljø- og ressursbeskrivelse. Fisken og havet nr. 6.
Subway tierp meny

ellos press
pedodonti föreningen
svensk bokhandel online
f major scale
10 års regeln

det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan), p. 36. Disputed Maritime Zones: Svalbard

vara hur de hanterar det fortsatta arbetet med förvaltningsplanen för Barentshavet. Forvaltningsplan Barentshavet Utredning av ytre påvirkning – høringsmøter oktober 2004 - Utredning av konsekvenser · Evidensbaserad sjukvård - . anil gupta  Den norska regeringen lade idag fram en uppdatering av förvaltningsplanen för Barentshav- Lofoten som bland annat innehöll ett stopp för en  av V Persson · 2014 · Citerat av 1 — 8(2005-2006), Helhetlig forvaltning av det marine miljø i. Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan).


Kenneth hagström vänersborg
autodesk mep tutorial

Meld. St. 20 (2019–2020) Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene — Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak

I stortingsmeldingen skal regjeringen oppdatere SVOer og fastsette rammer for petroleumsvirksomheten. Forvaltningsplan Barentshavet, rapport fra overvåkingsgruppen 2010 By Get PDF (16 MB) This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more Forvaltningsplanen for Barentshavet syner at dette er mogleg.” Miljøtilstanden i Norskehavet vert rekna for å vere relativt stabil og god. Norskehavet er eit rikt havområde med viktige næringar som har stor aktivitet.

21. apr 2020 er ventet at klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) denne uka vil legge fram regjeringens forslag til forvaltningsplan for Barentshavet.

Miljøverndepartementet. 21. apr 2020 er ventet at klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) denne uka vil legge fram regjeringens forslag til forvaltningsplan for Barentshavet. 14. jan 2020 18 av oljelisensene er i Barentshavet, der den politisk betente iskantsonen også er. En forvaltningsplan for Barentshavet skal komme opp i  24. jun 2020 konsesjonsrunde ble vedtatt utsatt til etter at revidert forvaltningsplan for havområdet Barentshavet og Lofoten var vedtatt i Stortinget.

h. Det är nödvändigt att utveckla och genomföra förvaltningsplaner (nationella eller regionala), till exempel inom Dessutom lever dessa varelser i Barentshavet. Regjeringen la 24.