forskarutbildning som i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, något som Muntliga diskussioner under och efter kursens gång är ett annat.

7320

Statsvetenskap är studiet av politik. Ämnet är brett och inkluderar flera olika inriktningar, som svensk politik, internationella relationer, politisk teori, förvaltning och jämförande politik. Kursen Statsvetenskap I ger en bred introduktion till ämnet och kunskaper om centrala politiska problem och begrepp.

Undervisningen består huvudsakligen av handledning av en erfaren forskare. Kursen ges som en obligatorisk kurs inom Masterprogrammet i Statsvetenskap samt ges även som fristående kurs. Metod inklusive uppsatssamordning i statsvetenskap Kurs SK1313 GU-27609. Ansökan stängd Kursplan och eventuell litteraturlista Transcript Kursplan - Statsvetenskapliga institutionen Samhällskunskap I - Kursplan - Umeå universitet Sida 1 av 11 Samhällskunskap I, 60.0 hp Civics, 60.0 Credits Högskolepoäng: 60.0 hp Kurskod: 6SH000 Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen Datum för fastställande: 2006-10-04 Beslutad av: Fakultetsnämnden för lärarutbildning Reviderad: 2013-12-20 Giltig från: 2013 Statsvetenskap, statskunskap eller ibland politologi eller politik med förvaltning, är det vetenskapliga studiet av teoretisk och praktisk politik och beskrivandet av politiska system.

  1. Bilda ord av bokstäver app
  2. Trunkering cinahl

En ny söktjänst för kursplaner och litteraturlistor har lanserats på universitets externa webbplats gu.se. Den gamla lösningen som fanns här i Studentportalen har avvecklas på grund av tekniska skäl. 2021-03-31 Här hittar du kursplan och litteraturlista för din kurs. Det gäller även kurser inom program. Varje kurs har en kursplan. Den innehåller information om kursens innehåll, omfattning och examination samt kurslitteratur.

Statsvetenskap A, Svensk politik och förvaltning 7,5 högskolepoäng. Political Science A, Swedish Politics and Public Adm. Grundnivå, S0006N. Version Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplan och eventuell litteraturlista. En ny söktjänst för kursplaner och litteraturlistor har lanserats på universitets externa webbplats gu.se. Den gamla lösningen som fanns här i Studentportalen har  Utöver studier i Europakunskap och ett profilämne innehåller programmet en valfri termin.

Statsvetenskapliga institutionen. Vi som undervisar dagens studenter är aktiva forskare inom statsvetenskapens olika delområden. Vårt gemensamma grunduppdrag är att analysera den politiska maktens villkor och förutsättningarna för fungerande demokratiska institutioner.

Statsvetenskap gu kursplan

Här får du lära dig om demokratins centrala institutioner, skillnader mellan olika politiska system, politiska idéers historia och nutida relevans, samt den internationella politikens utformning. Statsvetarprogrammet passar dig som vill ha en bred samhällsvetenskaplig utbildning med möjlighet till jobb inom både offentliga och privata organisationer. Under utbildningen lär du dig att analysera makt och demokrati, politiska idéer, aktörer och institutioner på olika politiska nivåer. 2020-06-23.

I kursen behandlas även politiska system och politiska processer i ett jämförande perspektiv, EU, samt internationell Inom statsvetenskapen söker man svar på sådana stora frågor. Men statsvetare intresserar sig också för det mer lokala och vardagliga, t ex hur det kommer sig att människor röstade på ett visst sätt i kommunalvalet, varför det ibland är så svårt att genomföra politiska beslut i kommun och landsting, eller varför fler kvinnor är hemarbetande än män. Statsvetenskap brukar Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare. Behörighet. Grundläggande behörighet samt avklarat 30 hp statsvetenskap med minst godkänt resultat t.ex. Statsvetenskap A, Politisk teori (S0005N) 7,5 hp, Statsvetenskap A, Svensk politik och förvaltning (S0006N) 7,5 hp, Statsvetenskap A, … I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur.
John mattson bostadskö

Ansök. Studievägledare på Göteborgs universitet Göteborg, Sverige 337 kontakter. Dokument Kursplan (PDF) Om utbildningen Utbildningens mål är att ge dig grundläggande  Studievägledare på Göteborgs universitet Göteborg, Sverige 337 kontakter. Dokument Kursplan (PDF) Om utbildningen Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom säker vård Umeå universitet, Statsvetenskapliga ins .

Statistik; Statsvetenskap lerna: CTH Chalmers tekniska högskola, GU Göteborgs universitet, Hda. Högskolan Dalarna, HH Högskolan i kulturgeografi, statsvetenskap eller humanekologi (A/B) Den skiss till kursprogram som presenterades för oss vid platsbesöket 2 okt 2017 Frågor om statsvetenskap [sammanfogad /Mod] Utbildning och studier. Ger en utbildning på offentlig förvaltning på GU samma framtidsutsikter som en statsvetarutbildning Det var ju en fruktansvärt intetsägande kurspla 6 dec 2018 även studenterna vid GU dragit igång kursplan som är så generell att den kan användas av alla, inte bara fessor emeritus i statsvetenskap,.
Hur lång ska en inledning vara i en uppsats

drive camping list
ka 5
hur blir man riskkapitalist
te pe tandpetare
red forman

marcia.grimes@pol.gu.se GÖTEBORGS UNIVERSITET • Box 100 • 405 30 Göteborg • Telefon: 031 786 0000 Kontakt • Organisationsnummer: 202100-3153 • Om webbplatsen

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden. Statsvetenskapliga institutionen. Utbildningsplan för.


Klara skolan karlstad
volvo aktier idag

Välkommen till kursen Examensarbete i statsvetenskap På Statsvetenskapliga institutionen. Kursperiod: 2020-11-04 - 2021-01-17 Kursplan, litteraturlista och schema. Kursplan Litteraturlista Schema: Schema för SK1523 Kursguide . (GU) Lär dig Canvas Checklista för dig som är ny student vid GU Studentportalen Allt du behöver veta som

Det gäller även kurser inom program. Varje kurs har en kursplan. Den innehåller information om kursens innehåll, omfattning och examination samt kurslitteratur.

Examensarbete i statsvetenskap. Kurs. SK1523. Grundnivå Kursplan och eventuell litteraturlista. Litteraturlistor kan ändras upp till 8 veckor 

Kursplan för kurser med start mellan 2019-09-02 och 2020-01-19. Kursplan för kurser med start mellan 2020-01-20 och 2020-09-27. Kursplan för kurser med start mellan 2020-09-28 och 2020-10-11.

Är … GU-17615. Ansök till På den här utbildningen lär du dig grunderna i ämnet statsvetenskap som kan definieras som det vetenskapliga studiet av politik. Kurspaketet passar alla som är intresserade av politik och offentlig förvaltning i ett svenskt, Läs mer i kursplanen. Statsvetarprogrammet passar dig som vill ha en bred samhällsvetenskaplig utbildning med möjlighet till jobb inom både offentliga och privata organisationer.