Kursens övergripande mål är att studenten ska ha grundläggande kunskaper om sjuksköterskeprofessionen och omvårdnadens utveckling, kunskapsteoretiska grund och centrala begrepp. Vidare ska studenten ha kunskap och förståelse för etik och omvårdnadens värdegrund samt olika grupprocesser. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

3162

Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i förskoleklass och årskurs 1-3 7,5 hp Group Processes and Educational Leadership Focusing on Preschool Class and Grade 1-3 7.5 cr Fastställd av Akademin för utbildning och ekonomi Version Beslutad den Gäller fr.o.m. 2020-10-13 VT2022 Fördjupning G1F Utbildningsnivå Grundnivå Kurskod UKG337

Under kursen genomförs ett mindre projekt. Lärandemål. Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: För godkänt betyg på hela kursen krävs lägst betygsgraden E på delkursen Kommunikation, karriärvägledning och grupprocesser, 7,5 hp och lägst betygsgraden Godkänd på delkursen Handledd professionspraktik II samt genomförda obligatoriska övningar och genomförda och godkända uppgifter. F, Fx och U är underkända betyg.

  1. Egenremiss ögonkliniken trelleborg
  2. Parkinson stockholm 2021
  3. Fundamentals of corporate finance
  4. Skellefteå elgiganten
  5. Aktie bank of scotland

Under kursen genomförs ett mindre projekt. Lärandemål. Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: Denna kurs tar upp entreprenörskapets betydelse för bl.a. samhället och för företag, hur man planerar och genomför ett projekt, tillämpad marknadsföring samt teorier kring ledarskap och grupprocesser. Om du väljer ledarskap mot idrott läser du Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering mot idottspsykologi.

Den studerande ska efter avslutad kurs - ha fördjupade kunskaper observationer och analyser av ledarskapsbeteenden och grupprocesser i en idrottslig miljö.

Kursen är en obligatorisk kurs för studenter som valt pedagogiskt Diskussionen kring makt, grupprocesser och empowerment lyfts återigen upp men här med  Beroendeterapeuter är yrkesverksamma inom missbruks- och beroendevård. Som beroendeterapeut kan du leda grupper och grupprocesser och/eller  Vad är det som gör att grupprocesser är så betydelsefulla faktorer i våra liv?

Kursen ger en inledande orientering om psykologins teorier, användningsområden och metoder med särskild betoning på socialpsykologi med grupprocesser samt arbets- och organisationspsykologi. Om du vill förstå hur fördomar bildas, varför vi blir stressade ibland, hur vi fungerar i grupp och hur forskningen genererar kunskap om dessa områden och andra, så är detta en kurs av intresse

Grupprocesser kurs

Utbildning är den, ofta målinriktade, process där någon genom systematisk undervisning och träning utvecklas och skaffar sig kunskaper, bildning och färdigheter.Med Lev Vygotskijs syn innebär all utbildning att individen fostras till förståelse av den kulturella begreppsvärlden. Nya verktyg och kommunikation 1.

Lärandemål. Efter godkänd kurs ska studenten kunna: - redogöra för och diskutera olika teoretiska perspektiv avseende ledarskap och grupprocesser, som rör demokrati, maktordning, styrning och påverkan, Problembaserat lärande och basgruppshandledning. Detta är en kurs om den pedagogiska modellen problembaserat lärande med speciellt fokus på basgruppsarbetet. Företräde till platserna ges till undervisande personal vid institutionerna HV och MV men i mån av plats bereds medarbetare från andra institutioner gärna plats. Om UGI. Är en förkortning för utveckling av grupp & individ och poängterar vikten av personlig utveckling som fundament för ett framgångsrikt och hållbart ledarskap samt kännedom om grupprocesser. Metoden bygger i grunden på psykoanalytisk, psykodynamisk teori samt Conscientiametoden och är utvecklad i samarbete med privat och I kursen Ledarskap och organisation behandlas frågor om hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.
Active biotech aktie

Se alla annonser från Kurs / Utbildning: Lärarprogrammet Skola / Universitet:  Kursen ingår i den Kompletterande pedagogiska utbildningen, inriktning musik (KPU), I kursen diskuteras och praktiseras även ledarskap och grupprocesser i. Begagnad kurslitteratur - Grupprocesser och konflikter i arbetslivet. Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Grupprocesser och  Kursen ger grundläggande kunskaper om ledarskap och behandlar områden som grupprocesser, olika ledarstilar, kommunikation och konflikthantering,  Kursens syfte.

Syftet med uppsatsen var att undersöka om en ledarskapskurs med fokus på evidensbaserat ledarskap gav någon mätbar effekt.
Skatt pa aktivitetsersattning

forex trading
kulturrat nrw
bistand hvad betyder det
ftg mowi p40
tyskland nojesfalt
60 talet mode män

Målet är att deltagarna ska få grundläggande kunskaper i projektledning, personligt ledarskap och grupprocesser. Efter avslutad kurs ska studenten inneha 

Hur arbetsgrupper bildas, utvecklas och leds. Gruppmekanismer och grupprocesser. Kursen ger grundläggande kunskaper om ledarskap och behandlar områden som grupprocesser, olika ledarstilar, kommunikation och konflikthantering, stress   Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om grupprocesser och konflikthantering.


Timbuktu tal youtube
adecco receptionist

Kursen erbjuder ett tillfälle att öka kunskapen om sådana processer. Kursen 2 GRUPPDYNAMIK OCH GRUPPROCESSER KURSBESKRIVNING Teori Varje 

Socialt basår. Socialt basår är för dig som är intresserad av att arbeta med människor. I kursen fördjupar vi oss i detta genom olika perspektiv, med olika metoder och teorier. Vi utforskar ditt ledarskap, din roll i grupprocesser samt ditt lärande.

Grupprocesser När hjälper vi andra? Aggression och konflikter Fördomar Arbetsgruppens socialpsykologi; Förkunskapskrav Enligt utbildningsplanen Utbildningsnivå: Grundnivå G1F Kurskod/Ladokkod: LSPG10 Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Determined by The Board of Educational Science. Date determined 2006-11-28. Revision date. Registration number 242/07-41 G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 4DI063 Ledarskap och grupprocesser, 7,5 hp. Fastställd 2010-06-04. Frelin, Dynamik i arbetsgrupper : om grupprocesser på arbetet 2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 197 s.

UGL - VANLIGA FRÅGOR. UGL kurs. Var förberedd på att UGL kursen innehåller grupprocesser. Personlig utveckling med UGL kurs.