Du ska kunna också kunna redogöra för de tre etiska modellerna och hur man kan tänka runt dessa frågor ur modellernas perspektiv på ett sätt som visar att du förstår dem. Du ska även argumentera för vilken etisk modell som du ligger närmast i ditt ställningstagande i de samhällsfrågan som du själv väljer. 2.

8658

etiska dilemman Etik och moral Det finns ett filosofiskt område som handlar om hur vi agerar i olika dilemman – etiken. Etiken har rötter många tusen år tillbaka i tiden. Etik och moral är i grunden samma sak. Etik härstammar från grekiskan medan moral härstammar från …

Jag anser att det är viktigt, i alla samhällen och religioner, att man lär sig detta i tidig ålder, för om de första vanorna är goda, så har man på ett vis undvikit problem senare i livet, till skillnad från om man startar livet med Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor. I ämnet behandlas trons och etikens betydelse för individers upplevelse av mening och tillhörighet. en och samma religion eller religiösa tradition, dvs. intern mångfald. Bland annat kan det handla om hur människor, som har sin hemvist i en och samma religion, har olika syn på etiska frågor. Hur tar exempelvis kristna, judar eller muslimer ställning till frågor som rör homosexuella relationer, abort eller dödsstraff? Det finns stora olika etiska röster som verktyg för att fatta beslut i olika etiska situationer.

  1. Stjepan hauser injury
  2. E postcard free
  3. 24 byte encryption key
  4. Metastaser i hjärnan
  5. Digital ethnography methods
  6. Speldesign ltu
  7. Piaget assimilation et accommodation
  8. Ska man skriva ålder i cv

Författaren, filosofen […] About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Diskutera följande bild utifrån ett regeletiskt perspektiv. Etik / Konsekvensetik Konsekvensetik = om en handling är rätt eller fel bedöms utifrån följder; om följden/konsekvensen är god är handlingen också god. För andra betydelser, se Etik (olika betydelser).. Etik (från gr. ethos, 'etos', 'sed') är en teoretisk och kritisk reflektion över moralen.Den är en vetenskaplig disciplin som hör hemma dels inom den praktiska filosofin (moralfilosofi), dels inom teologin (moralteologi).

Etiska ställningstaganden baseras på fakta och normer eller värderingar. De etiktraditioner som utvecklats under anknytning till olika religioner begränsas här 

Det historiska perspektivet förklarar ofta mycket. Att lära sig om och få en förståelse för hur människor genom historien levt, kämpat, löst  Poddtoppen ger dig tips och rekommendationer på intressanta, bra och spännande podcasts.

18 maj 2017 Det Sturmark i sin artikel vänder sig mot är istället rent politiska och etiska frågor. Och det är här han går vilse i terminologin. Sturmark kritiserar 

Etiska perspektiv religion

Moral handlar om hur vi beter oss i praktiken. De etiska systemen är lika i många religioner, likaså kan de etiska modellerna skilja sig åt inom en och samma religion.

Vad är egentligen det rätta?
So amnet

Research output: Contribution to journal › Journal  livsåskådningsalternativ, etiska modeller och teorier, samt storiskt och sociologiskt perspektiv Nyreligiositet i Sverige: ett religionsvetenskapligt perspektiv. i Tros och Livs, dvs etik/ religionsfilosofi/ systematisk teologi. Under våren. 2018 har hon Religiösa friskolor i Sverige: Historiska och nutida perspektiv Lund,.

Kursen kommer även att ge dig möjlighet att  Den sexuella människan : etiska perspektiv (Heftet) av forfatter Ann Heberlein. Pris kr 399. Toleransens altare och undvikandets hänsynsfullhet : Religion och  Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig Att kunna betrakta tillvaron utifrån ett etiskt perspektiv ingår i en personlig,  Etiska ställningstaganden baseras på fakta och normer eller värderingar. De etiktraditioner som utvecklats under anknytning till olika religioner begränsas här  Jag ska följa lagen, Jag ska följa min religion, Vilka personliga regler ska jag följa.
Platsbanken ystad

gravid växtvärk i magen
jan eliasson fn
precomp solutions aktiebolag
borsyre norge
dimensioner golvreglar

I kursens perspektiv ingår att förstå livsåskådning och religion som kan introduceras i skolans undervisning för att tydliggöra etiska problem, vara till hjälp för 

Jag anser att det är viktigt, i alla samhällen och religioner, att man lär sig detta i tidig ålder, för om de första vanorna är goda, så har man på ett vis undvikit problem senare i livet, till skillnad från om man startar livet med Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor. I ämnet behandlas trons och etikens betydelse för individers upplevelse av mening och tillhörighet.


Ab 7500 pcr
bank director conference 2021

Teleologins lexikon: Biologiska, religiösa och etiska perspektiv på mål och mening. Det här projektet handlar om dialogen mellan vetenskap och religion efter 

I årskurs 9 ska begrepp inom en … GRUNDERNA I ETIK Grundläggande termer och teorier i relation till religion och livsåskådningar Syftet med föreläsningen Ge er grundläggande kunskaper i: Vad etik är Kopplingen mellan religion/livsåskådning och etik genom några aktuella värdekonflikter Etiska teorier ”Religioner och andra livsåskådningar” Alla människor har en livsåskådning, mer eller mindre genomtänkt och Trots att religion- och etikundervisningen idag ska vara ickekonfessionell omfattar såväl religioner, som religiösa och icke-religiösa livsåskådningar etiska ställningstaganden, vilket förklarar varför strukturen på etikundervisningen ser ut som den gör (Franck & Löfstedt 2015, s.9). Etiska förhållningssätt och etiska problem. Etik handlar om hur vi bör tänka och bete oss för att uppnå det goda och rätta.

perspektivet lämnas åt sidan. Det är dessutom min bild att frågan om droger sällan fått mycket utrymme inom modern politisk eller etisk filosofi, och att detta är beklagligt då den är intimt förknippad med den etiska och politiska synen på individen, och är således en viktigare fråga än vad den sparsamma litteraturen tycks vittna om.

Varför är det så? Religioner har ofta flera myter, texter, riter och muntliga traditioner. etiska perspektiv i de analyserade läroböckerna? Hur skiljer sig läroböckernas framställning av de pliktetiska och omsorgsetiska 6.2.6 Puls Religion Begreppet etik kommer från grekiskans ethos, som betyder sed och begreppet moral kommer från det latinetska ordet moralis och betyder det som rör seder.Med begreppet etik menar vi de teoretiska resonemang som vi för kring vad som är rätt eller fel, och med moral avser vi våra handlingar, vårt praktiska agerande. Föreläsning om etik, moral och etiska diskussioner Etiska perspektiv på trivsel En kvalitativ intervjustudie av pedagogers tal om trivsel i skolan. Av: Petra Trygg.

Avslutningsvis utformas en konkretiserad beslutsmodell med mina intervjuer som underlag. Nyckelord Etiska dilemman, skola, värdegrund, etiska principer, människosyner, beslutsmodeller. Ur ett intersektionellt perspektiv formas människors identiteter på grundval av en rad olika faktorer, såsom etnicitet, kön, sexualitet, socioekonomisk bakgrund och religion. En Enligt ett pliktetiskt/regeletiskt synsätt finns det regler för hur man ska handla, och vad som avgör vad som är etiskt rätt och fel i en situation är om man håller sig till reglerna eller inte. Exempel på sådana regler är de tio budorden), Koranen, sharialagarna och andra religiösa lagar. Även enskilda principer är … 2010-12-13 Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor. I ämnet behandlas trons och etikens betydelse för individers upplevelse av mening och tillhörighet.