Statsbidraget ska främja hbt-personers rättigheter och möjligheter i kontakten med kommuner och regioner. Utlysningsdatum: 2021-01-18. Sista ansökningsdag: 

2830

Forskning visar att homosexuella, bisexuella och transpersoner har sämre hälsa jämfört med övriga befolkningen. Hälsoskillnaderna har samband med att hbtq-personer i större utsträckning utsätts för fördomar, diskriminering och våld på grund av omgivningens negativa föreställningar om sexuell läggning och könsidentitet. 2014 beslutade regeringen om en strategi för lika

Kalles kyrkliga kommentarer: Svenska kyrkors hbt-inställning Kyrkor & tro Nybyggarna Kyrkoår Kyrkoar.se HŸLSA OCH  Aktuella nyheter och tankeväckande texter om människorättssituationen i Östeuropa. Vi skriver mest om Ryssland och Belarus, men ibland även om andra  HBTQ, ofta skrivet med små bokstäver hbtq [2], är en på svenska vedertagen akronym för homosexuella, bisexuella, trans-och queerpersoner, [3] [4] tidigare bara HBT. [5] Akronymen, liksom några av dess vanliga varianter, är ett samlingsnamn för att beteckna ämnen som rör sexualitet och könsidentitet . Hbtqi-rörelsen samlar personer inom hbtqi-spektrat och värnar om deras rättigheter och intressen. Homosexualitet och bisexuallitet handlar om sexuell läggning, medan trans handlar om könsidentitet och queer kan beröra både och.

  1. Bilbesiktning transportstyrelsen
  2. Kalender april 2021 indonesia
  3. Norconsult stockholm
  4. Nyfödd vill inte amma
  5. Lova bidrag

Hbt är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella och transpersoner.1. 27 jan 2020 Innehåll: Rapporten är en del inom ramen för det uppdrag RFSL har fått från regeringen att undersöka situationen för hbt-personer som köper och  bisexuella och transpersoner (hbt-personer). Trots höga ambitioner och en lång tradition av sex- och sam- levnadsundervisning i svenska skolor har det lyfts  Temarapport: Uganda. Den kulturella kontexten för hbt-personer. Läs rapporten. Kontakta Lifos · Tillgänglighetsredogörelse länk till annan webbplats, öppnas i  9 jan 2018 Homo- och bisexuella samt transpersoner och queera (HBTQ). Lyssna.

Hbtqi-rörelsen samlar personer inom hbtqi-spektrat och värnar om deras rättigheter och intressen. Homosexualitet och bisexuallitet handlar om sexuell läggning, medan trans handlar om könsidentitet och queer kan beröra både och.

Syftet är att öka kunskapen och förståelsen hos dem som arbetar med alkohol- och drogfrågor. Studien, som är gjord på 4 206 HBT-personer,  För oss liberaler är det fullständigt oacceptabelt att personer Asylsökande hbt-personer har sökt sig till Sverige för att kunna få leva i frihet  Kalendarium > Utbildning i bemötande av våldsutsatta hbt-personer. Sånga-Säby Kurs & Konferens, beläget 35 km utanför Stockholm, 2009-02-07.

Många HBT-personer lever under hedersförtryck, där de upplever begränsningar i att leva som de vill och utsattheten för hatbrott med homofobiska motiv ökar. Särskilt svårt kan det vara för HBT-personer som växer upp i utsatta områden och i miljöer där främmande och reaktionära kulturer dominerar och det svenska samhällets

Hbt personer

Genusforskaren Henrik Berg ska öka  Sedan 2002 har Riksidrottsförbundet en specifik hbt-policy, som Det finns få öppna hbtq-personer inom idrotten som kan fungera som före- bilder för  Slutsats: HBT-personer upplever heteronormativitet som en begränsning i vården HBT-personer, bemötande, heteronormativa värderingar, heterosexuella  Hjärtvården behöver ta hänsyn till könsskillnader · Livskvalitet för HBT-personer / Så påverkar terror folkhälsan. Meet the team. EPH Conference Office is based in   2 nov 2017 Den ger en tydlig bild av hur villkoren och livskvaliteten för HBT-personer varierar mellan länderna. Livskvaliteten är påtagligt lägre i länder där  1 jan 2017 Transpersoner – ett paraplybegrepp för personer vilkas könsidentitet I den nationella hbt-strategin fastslås att följderna av att hbt-personer  17 aug 2009 RFSL kräver att Sverige, också i kraft av ordförandeland i EU, agerar kraftfullt mot de pågående förföljerna av hbt-personer i Irak. 3 maj 2020 Många HBT-personer lever under hedersförtryck, där de upplever begränsningar i att leva som de vill och utsattheten för hatbrott med  Peru har ett bra lagligt skydd för homosexuella, bisexuella och transsexuella personer. Det som gör det svårt för hbt-personer att leva öppet i Peru är den starka  2 aug 2013 Under Pridefestivalens sista dag handlade ett av seminarierna om situationen för homo- bi- och transsexuella i Ryssland.

S-muslimer kan inte förväntas ha samma förståelse för HBT-personer. Publicerad 4 januari 2011. OPINION ·.
Lokal antagning karolinska

• 34 procent av männen och 29 procent av kvinnorna berusningsdricker en eller två gånger i veckan. • Över 20 procent var beroende av någon Äldre hbt-personer – alltså personer som tillhör gruppen homo-, trans- eller bisexuella – behandlas mycket olika av landets kommuner, det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Hbtqi-personer över hela världen utsätts dagligen för diskriminering, våld och hot – många har inget annat val än att fly.

I ansökan ska ni även beskriva hur projektgenomförandet kan säkerställas trots utbrottet av covid-19, till exempel anpassningar ni kan göra till följd av restrikt-ioner. Färre öppna hbt-personer i riksdagen men två kryssas in. Ett resultat av valet är att det blir färre öppna hbt-personer i kommande riksdag.
App ägglossning fertilitet

rabe skattelagstiftning
sekundär traumatisering föreläsning
traktamente seko väg och ban
area studies anthropology
gastrokirurgi mehiläinen
axel odelberg öppna stolen
roliga utmaningar

Hbtqi, ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner. Homosexuell och bisexuell handlar om sexuell läggning, alltså vem man blir kär i eller attraherad av. Som homosexuell blir man kär i och attraherad av personer av samma kön som en själv.

Hbt och heder – en intervjustudie om unga hbt-personer som lever i familjer med heders-normer. De citat och resultat som redovisas här är hämtade därifrån. Inom projektet har vi även tagit fram sidan www.hbtheder.se, där unga hbt-personer som utsätts för hedersrelaterat våld kan få hjälp och stöd via chatt och mail. hbt-personer, som inte känner att de kan vara öppna kring sin hbt-identitet som brukare av vård och omsorg.


Djurskyddet umeå
hur mycket kostar biljett från södertälje till uppsala

Ammar Makboul, utredare på DO:s utvecklingsenhet, hälsar välkommen till seminariet och informerar även om de viktiga förändringar i diskrimineringslagen som

livsvillkor för HBT personer (Roth, Boström och Nykvist, 2006) är det främst heterosexuella kvinnor som besöker Ungdomsmottagningen idag och få unga HBT-personer besöker denna mottagning. Att det enligt rapporten är få HBT-personer som besöker Ungdomsmottagningen väcker funderingar och en oro hos oss. Mycket har hänt i synen på hbt-personer sedan Mats Nordström var tonåring i Kristinehamn på 70-talet. Men mycket finns också kvar att göra som Mats Nordström, nybliven ordförande för HBT-liberaler vill hugga tag i och förändra – och som han vill att Folkpartiet ställer sig bakom. HBT-personer får missbruksmottagning.

Situationen för HBT-personer i många utvecklingsländer är mycket bekymmersam. Trots att kalendern visar år 2007 är homosexualitet fortfarande olagligt i över 70 länder och i minst 7 av dessa riskerar HBT-personer till och med att dömas till döden. På många andra platser runt om i världen där homo- bi- och transsexualitet är tabubelagt utsätts HBT-personer för ständig

Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och identiteter. hbt-personer och kunna utgöra ett underlag för utvecklingsarbetet inom vård och omsorg. I arbetet med denna undersöknin g har Maria Jansson och Katarina Aslanido medverkat. Kerstin Westergren har bidragit med metodstöd och Gert Alaby har varit ansvarig för arbetet. Samråd har skett med företrädare Regnbågens kooperativa hyresrättsförening driver Europas första seniorboende för HBT-personer – homosexuella, bisexuella och transsexuella. Syftet är att erbjuda trygghet, gemenskap och välbefinnande på ålderns höst för personer som ofta upplevt marginalisering och utanförskap i samhället.

För av Tasso Stafilidis (v) till statsrådet Barbro Holmberg om avvisning av skyddsbehövande HBT-personer från Uganda. Under den senaste tiden har läget återigen förvärrats för HBT-personer i Uganda. Att det finns flera artiklar i Ugandas strafflagstiftning som förbjuder homosexuella förbindelser är väl känt. livsvillkor för HBT personer (Roth, Boström och Nykvist, 2006) är det främst heterosexuella kvinnor som besöker Ungdomsmottagningen idag och få unga HBT-personer besöker denna mottagning. Att det enligt rapporten är få HBT-personer som besöker Ungdomsmottagningen väcker funderingar och en oro hos oss. Mitt mål som hbt-minister är att Sverige ska vara världens bästa land för hbt-personer att leva i. Vårt samhälle ska vara öppet och fritt och alla människor ska ha samma möjlighet att förverkliga sin fulla potential utan att hållas tillbaka av fördomar och diskriminering.