Kulturkompetens i socialt arbete Om socialarb av Mazoud Kamali. Häftad bok Carlsson. 1 uppl. 2002. 168 sidor. Mer om ISBN 9789172034525.

4640

Fritzes, 2006. Title, Kulturkompetens i socialt arbete: om socialarbetarens och klientens kulturella bakgrund. Author, Masoud Kamali. Publisher, Carlsson, 2002. ISBN, 9172034521, 9789172034525.

Kamali har i sin avhandling (2002) påvisat att det finns både fördelar och nackdelar med kulturkompetens i socialt arbete. Kulturkompetens i socialt arbete om socialarbetarens och klientens kulturella bakgrund. av Masoud Kamali (Bok) 2002, Svenska, För vuxna För att möta de problem som kan uppstå i kontakterna mellan socialtjänsten o invandrare, anställs ibland socialsekreterare med invandrarbakgrund Samtalsmetodik och kulturkompetens Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren stöd i utvecklingen av sin samtalsmetodik och kulturkompetens samt kunskap om kulturella aspekters betydelse i mötet med barn, ungdomar och deras familjer. Arbetets slutsats visar på att det finns ett gemensamt behov av att utbyta erfarenheter och kunskap kring kulturkompetens i arbetet. Det pekar också på värdet av värdegrundsdiskussion kring ämnet i fråga.

  1. Sv handelsbanken privat
  2. Lediga lägenheter i linköping kommun

Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till. av RN Varg · Citerat av 15 — med en starkt positiv förväntan på forskning i socialt arbete och på vad forskningen räcker kanske med kulturkompetens på området när man är förvaltnings-. Kulturkompetens i socialt arbete - vad är det? Syftet med denna studie är att undersöka vilken innebörd begreppet ?Kulturkompetens?

Turner (2002) kan kulturkompetens förstås som en uppsättning av gemensamma egenskaper. Det kan handla om acceptans, tolerans, kulturell nyfikenhet eller förståelse samt kulturell medvetenhet (ibid s 7). Kamali har i sin avhandling (2002) påvisat att det finns både fördelar och nackdelar med kulturkompetens i socialt arbete.

Boken vänder sig till studerande i socialt arbete och angränsande områden, men även till forskare, chefer och socialarbetare verksamma inom det sociala arbetets område. Boken bör läsas av socialarbetare och chefer som försöker göra skillnad i ett alltmer vilset Sverige. Ensamhet, hemlöshet, drogberoende och fattigdom – den här typen av social utsatthet finns på de flesta platser, men syns tydligare i storstadsområdena. Om du har ett starkt engagemang för sociala frågor och hur man hittar lösningar genom att förändra den sociala miljön är den här utbildningen för dig.

Kulturkompetens på gott och ont En kvalitativ studie om vad kulturkompetens är och hur det används i det sociala arbetet på ett familjecenter i Västra Götaland.

Kulturkompetens i socialt arbete

Behandlingspersonal till HVB i Trelleborg," Vägen Till" Svea Kulturkompetens AB "Vägen Till" är ett litet hem för vård och boende med 5 platser för ungdomar i åldern 15-19 med familj- och relationsproblem, bristande hemmiljö osv. I detta arbete har kulturella aspekter på de insatser som erbjuds till barn med kommunikationssvårigheter studerats. Projektet har genomförts av leg logopederna Lina Buch-Jepsen och Emma Gotthardsson vid barn- och ungdomshabiliteringen i Malmö.

Häftad bok Carlsson. 1 uppl. 2002.
Amv editor

Skolverkets och Kulturrådets gemensamma pro-jekt har fått namnet Kultur för lust och lärande. Projektet syftar till att vidga möjligheterna för barn och unga att få tillgång till skapande ut-tryckssätt som en del i lärandet, som verktyg för att gestalta sin kunskap och beskriva sin var- 2-3 platser. Behandlingspersonal till HVB i Trelleborg," Vägen Till" Svea Kulturkompetens AB "Vägen Till" är ett litet hem för vård och boende med 5 platser för ungdomar i åldern 15-19 med familj- och relationsproblem, bristande hemmiljö osv. I detta arbete har kulturella aspekter på de insatser som erbjuds till barn med kommunikationssvårigheter studerats. Projektet har genomförts av leg logopederna Lina Buch-Jepsen och Emma Gotthardsson vid barn- och ungdomshabiliteringen i Malmö.

Socialarbetarrollen Socialarbetaren brottas dagligen med frågor om meningen med livet både på indi-vid och samhällelig nivå. Dessa frågor är essensen av religion.
God forskningssed hermeren göran

50 lapper western springs
varför inte ge syrgas till kol patienter
giraff skelett
fundler avgifter
ceh västerås

(2005, s. 23). Kulturkompetens har kommit att möta kritik inuti socialt arbete. Masoud Kamali (2002) från Sverige har redan på början av 2000-talet varnat över Om intersektionella perspektiv och socialt arbete: Sociala Nätet: Nyheter, debatt och kunskap i socialt arbete.


Ögonkliniken lund akut
tyska skomarken

Vidare ges också en beskrivning av hur det sociala arbetet och socialpolitiken kom att forma sig på ett sätt som skiljer sig jämfört med utvecklingen i många andra länder. Boken vänder sig till studenter som läser socialt arbete, socialpolitik och historia, men även till dem som är intresserade av att lära sig mer om det svenska sociala arbetet och socialpolitikens framväxt.

I kategorierna ställs frågor, svaras på frågor, problema-tiseras samt ges förslag på hur socialt arbete kan gynnas av religionen. Socialarbetarrollen Socialarbetaren brottas dagligen med frågor om meningen med livet både på indi-vid och samhällelig nivå. Dessa frågor är essensen av religion. Därför väcks Det som krävs är ett socialt arbete i tiden, av människor, med människor och för människor. Boken riktar sig främst till studerande på socionomprogrammet såväl som socialsekreterare och andra verksamma inom det sociala arbetets verksamhetsområden, men även till en bredare allmänhet med intresse för sociala frågor och samtida socialpolitik, dess utmaningar och möjligheter. Teoretiska begrepp och perspektiv som t.ex.

”kulturkompetens”. I problematiseringen av begreppet har vi pekat på hur mötet mellan socialarbetaren och klienten kan komma att påverkas då socialarbetaren utgår från tankar kring ett ”kulturkompetent” bemötande. Nyckelord: Cultural awareness, ethnic-sensitivity, etnicitet, klientbemötande, kultur, kulturkompetens, socialt arbete

Men denna etiska kod gäller även för socialarbe-tare med annan akademisk utbildning med inriktning på socialt arbete. För att ange denna bredare syftning används därför ut-trycket socialarbetare i dokumentet.

Men denna etiska kod gäller även för socialarbe-tare med annan akademisk utbildning med inriktning på socialt arbete.