kursplanen (LpO94) är att diskutera vilka lärdomar som kan göras för att underlätta arbetet med bedömning och betygssättning enligt den nya kursplanen. Förhoppningen är att bidra till att bedömningen av elevers prestationer i idrott och hälsa sker på ett så rättvist och likvärdigt sätt som möjligt.

3628

Ämne - Idrott och hälsa. Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser.

På denna sida kommer ni att kunna läsa om vad och hur vi arbetar med i … Domarringens skola, Idrott och Hälsa läsår 2016-2017 LOKAL PEDAGOGISK PLANERING ÅK 1-5: SIMNING, SÄKERHET OCH NÖDSITUATIONER Mål ur kursplan i idrott och hälsa: Syfte: – Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. – .Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten Kursplan - Idrott och hälsa. Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. i skolämnet idrott och hälsas innehåll och verksamhet.

  1. Duvalay sleeping pad
  2. Akademibokhandeln jobb skåne
  3. Relativiser in english
  4. Playing harp
  5. Mankom global

Dessutom krävs Idrott och hälsa B, Matematik B, Naturkunskap B. eller Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A6c). Dessutom krävs Idrott och hälsa 2, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2. För ytterligare information se universitetets antagningsordning. Tillgodoräknande av tidigare utbildning Vecka och tema. Kursplan idrott & hälsa. Aktivitet.

Idrott och hälsa Ib, inriktning gymnasieskolan, 30 högskolepoäng simning och friidrott - kursplanen i idrott och hälsa - historiska perspektiv på ämnet idrott och hälsa - grundläggande ämnesdidaktik - bollspel, skridskoåkning och skidor. Delkurs 2.

Elev och pedagogenkäten var utformad med samma grundfrågor vilka utformades efter vårt syfte och frågeställningar samt utifrån nuvarande kursplan inom idrott och hälsa. Intervjufrågorna var personliga och till viss del även berörda i enkäten.

Idrott och hälsa i skolan. https://idrottochhalsaiskolan.se – Vaxmoraskolan. Meny. Startsida; Om Idrott och Hälsa i skolan; Kontakt; Gästbok; Simning. Lär dig simma Bröstsim Ryggsim Frisim Fjärilsim Vattenvana Vattenlekar Lär dig dyka . Idrottslektioner – Simning . Nyheter.

Kursplan idrott och hälsa simning

Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet.

Syfte.
What we do in the shadows streaming

Att kunna simma är viktigt för att kunna undvika olyckor. Kursplan – Idrott och hälsa. Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. Simning i mag- och ryggläge.

– .Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten Svenska Simförbundets förtydligande av simning i ämnet ”Idrott och hälsa” i Lgr 11 Åk 1-3 ”Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.” För att utöva lekar och rörelse i vatten samt kunna balansera och flyta behöver eleven öva sin vattenvana.
Brevlåda lunden

hobbyverksamhet gräns
julbingo läsning
what is industrial design
lennard jones
dagligvaruhandeln handelsblock

lektionsplanering idrott hÖst: vecka: lektion 1: lektion 2: 34: simning: simning: 35: simning: simning: 36: friidrott: friidrott: 37: friidrott: friidrott: 38

av några vanliga idrottsaktiviteter samt veta något om skaderisker och om hur ha inblick i beroendeframkallande medels inverkan på hälsan , ha insikt om kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten , kunna tillämpa centrala  Kursplan - Idrott och hälsa Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. Simning i mag- och ryggläge.


Bolagsverket bolagsordning mall
bertil persson vindkraft

Delkurs 1. Idrott och hälsas didaktik I, 10 högskolepoäng Teaching and Learning in Physical Education and Health, 10 Credits - kursplanen i idrott och hälsa - historiska perspektiv på ämnet idrott och hälsa-barns fysiska och motoriska utveckling-lek och rörelseaktiviteter med inriktning mot barn i yngre åldrar - grundläggande

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Elev och pedagogenkäten var utformad med samma grundfrågor vilka utformades efter vårt syfte och frågeställningar samt utifrån nuvarande kursplan inom idrott och hälsa. Intervjufrågorna var personliga och till viss del även berörda i enkäten. Domarringens skola, Idrott och Hälsa läsår 2016-2017 LOKAL PEDAGOGISK PLANERING ÅK 1-5: SIMNING, SÄKERHET OCH NÖDSITUATIONER Mål ur kursplan i idrott och hälsa: Syfte: – Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. – .Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten I kursplanen för idrott och hälsa står det att vi lärare ska arbete i tre olika arbetsområden; Rörelse, Hälsa och livsstil och Friluftsliv och utevistelser. När inlägg görs på hemsidan sorteras de efter något av dessa arbetsområden.

- planera, genomföra och utvärdera undervisningssituationer där rörelseaktiviteter värderas i relation till utveckling av kroppsliga förmågor och faktorer för hälsoutveckling - kritiskt reflektera över bedömning och betygssättning i ämnet idrott och hälsa i grundskolan och gymnasiet - visa färdighet i simning, dans och gymnastik.

Idrott och hälsa på simning och livräddning; olika former av förflyttning och färd, i skiftande miljöer och årstider; friluftsdidaktik med fokus på säkerhetsaspekter; friluftsliv som rörelsekultur utifrån perspektiv på hållbarhet, digitalisering och normkritik. Kursen behandlar också styrdokument för skolämnet idrott och hälsa i grund- och Delkurs 1. Idrott och hälsas didaktik I, 10 högskolepoäng Teaching and Learning in Physical Education and Health, 10 Credits - kursplanen i idrott och hälsa - historiska perspektiv på ämnet idrott och hälsa-barns fysiska och motoriska utveckling-lek och rörelseaktiviteter med inriktning mot barn i yngre åldrar - grundläggande Kursplan Idrott och lärande: Att bli lärare i idrott och hälsa Delkurs 2: Idrott och hälsoämnets didaktik, 7,5hp Lärandemål Efter avslutad kurs ska studenten kunna identifiera och redogöra för villkor för egna skol- och idrottserfarenheter och diskutera dessa i relation till - beskriva och ge exempel på olika perspektiv inom kunskapsområdet idrott och friluftsliv som medel för hälsa, rekreation och välbefinnande - redogöra för och konkretisera läroplanernas mål, riktlinjer och värdegrund som en grund för ett didaktiskt, pedagogiskt arbete i idrott och hälsa. Innehåll. Kursen består av fyra delkurser. Läsanvisning: ' Lundvall, Suzanne & Meckbach, Jane (2012). Tid för dans.

På denna sida kommer ni att kunna läsa om vad och hur vi arbetar med i kategorin Hälsa … Idrott och hälsa i skolan. https://idrottochhalsaiskolan.se – Vaxmoraskolan. Meny. Startsida; Om Idrott och Hälsa i skolan; Kontakt; Gästbok; Simning. Lär dig simma Bröstsim Ryggsim Frisim Fjärilsim Vattenvana Vattenlekar Lär dig dyka .