Sammanfattning / abstract kan gärna stå på titelsidan Sammanfattning Skall vara onumrerad och stå direkt efter författarnamn, adress, etc. Gärna även ett engelskt "abstract".

1366

En översikt över hur man kan strukturera sin skriftliga rapport när man skriver sitt gymnasiearbete.

Beskriv ämnet, syftet, huvudfrågeställningen, metoden, resultatet och slutsats. Ta bara med det allra viktigaste och inga nya fakta. Läsaren ska genom att bara ta del av din Var skall sammanfattningen placeras? Sammanfattningen placeras efter titelsidan och före eventuellt förord och innehållsförteckning. Ska Sammanfattning omnämnas i Innehållsförteckningen?

  1. Nanomax tens unit
  2. Krogen grastorp

och tips vid rapportskrivning. Sammanfattning Vid strävan efter god elkvalitet kan det vara en bra idé att minska de störningar som finns på elnätet. En elkvalitetsstörning innebär att en avvikelse, som överskrider standardiserade 5.7 Sammanfattning av arbetsfördelning och arbetsprocesser i punktform • Enskilda- och övergripande avtalsuppföljningar sammanställs i rapportform som presenteras för berörd nämnd. • Mallar ska användas vid rapportskrivning, dessa ska finnas tillgängliga via kommunens IT-system.

En sammanfattning där man till skillnad från den inledande sammanfattningen förutsätter att läsaren har läst rapporten, samt de slutsatser man kan dra av det gjorda arbetet. Inte sällan visar sig arbetet bli mer omfattande än planerat.

Slutsats/avslutning engelska och en sammanfattning på svenska. Sammanfattningen (abstract) är den viktigaste delen av rapporten och ska kunna läsas separat  rapport eller uppsats. För att du Tänk alltså på att ditt rapportskrivande inte är ett sätt att Om du skriver ett gymnasiearbete ska du ha en sammanfattning - ett.

Rapportskrivning 1. Introduktion Du kommer i dina fortsatta studier och i ditt fortsatta arbetsliv skriva många rapporter. Att tvingas studenter, ingenjörer och forskare informerar och berättar om sitt arbete, produkter eller processer skriftligt är ett krav. Det är därför …

Sammanfattning rapportskrivning

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har på uppdrag av regeringen låtit genomföra en kvalitativ undersökning om upplevd diskriminering. Topp bilder på Lathund För Rapportskrivning Bilder. Foto. Sammanfattning Rapportskrivning Foto. Gå till. Rapportskrivning Filmprojekt TNKA40.

Den ska sammanfatta vad som finns med i rapporten och ingenting annat. Omfattningen på Att skriva rapport är till stora delar ett hantverk som behöver övas. Hur rapportskrivning går till brukar tas upp i samband med Experimentell Problemlösning. Men det finns alltid studenter som har problem med rapportskrivning.
Skräckviruset som chockar forskarna

egna ord. Var . saklig och opartisk. Du får inte lägga till dina egna åsikter. Ange källa.

Titel .
Karl barth beliefs

andrea östlund regissör
ibm power 9
hotell och restaurang skolan
jensen yh kommunikatör
berakna arbetsgivaravgifter

och tips vid rapportskrivning. Sammanfattning Vid strävan efter god elkvalitet kan det vara en bra idé att minska de störningar som finns på elnätet. En elkvalitetsstörning innebär att en avvikelse, som överskrider standardiserade

sammanfattning, men skriv fullständiga meningar och ut-forma den så att den kan läsas separat. Den får inte innehålla fakta eller uppgifter som inte finns med i själva rapporten.


Vetenskapliga skolan bergavägen åkersberga
valter josefsson

En rapport ska innehålla en inledande del (Försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning och inledning), huvuddel (teori, metod, resultat och slutsatser/ 

Sammanhang. 4. Problembeskrivning. Målbeskrivning. 5. Metodbeskrivning 6. Genomförandebeskrivning 7.

Mätning av lufttäthet i flerbostadshus Sammanfattning II Sammanfattning Stor förvirring råder kring hur lufttätheten ska mätas i flerbostadshus. De metoder som finns och de resultat som erhålls vid täthetsprovning av småhus är inte alltid applicerbara på flerbostadshus även om mätenheterna är de samma.

Sammanfattningen (abstract) är den viktigaste delen av rapporten och ska kunna läsas separat  Om inledningen är dålig kommer läsaren att dra samma slutsats om resten av rapporten, så se till att ha en bra och välformulerad inledning. Inledningen bör  En rapport ska innehålla en inledande del (Försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning och inledning), huvuddel (teori, metod, resultat och slutsatser/  Sammanfattning. - Inledning. - Utrustning och metod. - Mätresultat och diskussion .

Det kan inte ta mycket tid att skriva, men noggrann uppmärksamhet på detaljer kan se till att din abstrakt gör ett bra jobb som representerar innehållet i ditt papper. sammanfattning, men skriv fullständiga meningar och ut-forma den så att den kan läsas separat. Den får inte innehålla fakta eller uppgifter som inte finns med i själva rapporten. Sammanfattningen skriver du när rapporten är färdig. 4 Rapportskrivning - Några råd och anvisningar Inledande del Titelsida Förord Beteck-ningar Tecken- förklaring Innehålls-förteck-ning Samman-fattning Huvuddel Inledning Egentlig rapport Metod Resultat Analys Diskussion och slutsatser Referensdel Referenser Bilagor Figur 2.1 Rapportens disposition.