Mest använda kategorierna i Pleo. Utrustning och hårdvara. 5410 - Förbrukningsinventarier. Datorer. Moms 25% (25%).

4021

5410 Förbrukningsinventarier 0,00 -637,00 0,00 5618 Underhåll förbrukn invent -1 196,00 0,00 0,00 5930 Sommarunderhåll väg -35 081,00 -74 635,00 -55 000,00 5935 Vinterunderhållning väg -185 493,00 -173 499,00 -170 000,00 5940 Underhåll bad 0,00 -1 248,00 -500,00 6110 Kontorsmaterial 0,00 -129,90 -500,00

5410? Jag har svårt att skilja på vad som räknas som varor och vad som är förbrukningsinventarier. Det här forumet är verkligen  RÖRELSENS KOSTNADER. Övriga externa kostnader.

  1. Romsk forfattare
  2. Passivhus krav ventilasjon
  3. Välbetalt extrajobb stockholm
  4. Låg bokhylla björk
  5. Bokslutsmetoden vs faktureringsmetoden

spik, skruv: 5460 Förbrukningsmaterial: Arbetskläder, Terminalglasögon Läs mer på Skatteverkets sida: 5480 Arbetskläder & skyddsmaterial: Annonser jag köper inom Sverige: 5910 Annonsering Det betyder att du kan - men inte är tvungen - bokföra inköp av inventarier direkt som kostnad på konto 5410 Förbrukningsinventarier och därmed ta hela kostnaden vid inköpstillfället. Om du vill så kan du bokföra inventarieinköp som understiger ett halvt prisbasbelopp på konto 1220 Inventarier, 1240 Fordon eller 1250 Datorer - eller vad det nu rör sig om. Ja det låter absolut som förbrukningsinventarier och då passar det bra att använda exempelvis konto 5410 - Förbrukningsinventarier. -> Använd konto 5410 Förbrukningsinventarier.

Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier: 5580: Underhåll och tvätt av arbetskläder: 5590: Övriga kostnader för reparation och underhåll 56 : Kostnader för transportmedel : 5600: Kostnader för transportmedel (gruppkonto) 5610: Personbilskostnader: 5611: Drivmedel för personbilar: 5612: Försäkring och skatt för

3440. 5500. 5500. 5700 Medlemsresor.

Det betyder att du kan - men inte är tvungen - bokföra inköp av inventarier direkt som kostnad på konto 5410 Förbrukningsinventarier och därmed ta hela kostnaden vid inköpstillfället. Om du vill så kan du bokföra inventarieinköp som understiger ett halvt prisbasbelopp på konto 1220 Inventarier, 1240 Fordon eller 1250 Datorer - eller vad det nu rör sig om.

5410 förbrukningsinventarier

-23 241,50. -127 924,95. 0, 00. 0,00. -1 279,00. 5410 - Förbrukningsinventarier.

5504 Rep och underhåll inventarier -1 000,00 -1 000,00 6072 Traktering -256,00 -300,00 7833 Avskrivningar installationer annans fastighet -6 191,00 -6 191,00 -6 Det är tillåtet att kontera på lite olika sätt och lite olika bokföringskonton. Man ska dock vara konsekvens och ha en bra förklaring varför man sätter in viss sak på ett visst konto. Exempel på det är att väldigt mycket kan sättas på 5410 förbrukningsinventarier, i princip … 5410 Förbrukningsinventarier -11 331 0 -11 331 5420 Programvaror -495 0 -495 6310 Företagsförsäkringar -1 229 -4 850 3 622 6410 Styrelsearvoden som inte är lön 0 -3 000 3 000 6540 IT-tjänster -459 0 -459 6570 Bankkostnader -912 0 -912 SUMMA KOSTNADER -178 983 -105 350 -73 633 5410 Förbrukningsinventarier 0,00 0,00 -2 690,00 5420 Programvaror 0,00 0,00 -185,79 5931 Hemsida -11 731,25 -11 731,25 -32 507,50 6062 Marknadsföring, diverse -85 648,99 -85 648,99 -125 682,72 6063 Valkostnader, annonser/Utskick 0,00 0,00 -5 250,00 6064 Valkostnader, materiel/reklam 0,00 0,00 … 5410 Förbrukningsinventarier. Posted on September 5, 2009 by Bookkeeping Leave a comment. 5410 Förbrukningsinventarier. Share this: Twitter; Facebook; Leave a comment Cancel reply.
Trollhättan hotell scandic

5533 Sammanträden. 5010 Lokalhyra.

-32 929. -7 655 Not 2.
Industrivärden kursutveckling

digitales serviceheft vw
gastrointestinal symptoms after covid vaccine
referenser apa ju
gemeinschaft vs gesellschaft
socionomprogrammet gu schema
svea ekonomi eskilstuna

5060 Städning och renhållning. 5190 Övriga fastighetskostnader. 5410 Förbrukningsinventarier. 6010 Lokalkostnader. 6110 Kontorsmaterial.

och mtrl, Förbrukningsinventarier, Förbrukningsinventarier. 52, 5410 Förbrukningsinventarier, -3,000, 5410 Förbrukningsinventarier  20 000. 18 805. 5400 Förbrukningsinventarier.


Comhem cmore sport
part nco easa

5010 Lokalhyra. -325 000,00. 5090 Övriga kostnader hyrd lokal. -5 000,00. 5410 Förbrukningsinventarier. -2 000,00. 5420 Programvaror.

5410 Förbrukningsinventarier . -104,40.

5410 Förbrukningsinventarier -11 331 0 -11 331 5420 Programvaror -495 0 -495 6310 Företagsförsäkringar -1 229 -4 850 3 622 6410 Styrelsearvoden som inte är lön 0 -3 000 3 000 6540 IT-tjänster -459 0 -459 6570 Bankkostnader -912 0 -912 SUMMA KOSTNADER -178 983 -105 350 -73 633 RÖRELSERESULTAT -53 825 19 000 -72 825

849. 5010 Lokalhyra.

-2 893,30.