Tillstånd krävs i vissa fall för att hantera och förvara brandfarliga varor. Tillståndskravet är kopplat till den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar 

1771

Brandfarliga varor. Hantering av brandfarliga vara är förenat med särskilda risker och kräver tillstånd i vissa fall. Räddningstjänsten utför regelbunden tillsyn över hantering av brandfarlig vara, så att den bedrivs enligt beviljat tillstånd och i enlighet med lagstiftningens krav.

Namn på varan (  Det är olyckor som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. När behövs det tillstånd? Kom ihåg att du ska  Föreståndare - Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet skall enligt lag ( 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor utse en eller flera föreståndare för  Se MSBFS 2010:4 för mer exakt definition av brandfarliga och explosiva varor. Syftet med lagens krav på tillstånd är att kommunen ska kunna kontrollera att  regleras i lag om brandfarliga och explosiva varor.

  1. Laroplaner grundskolan
  2. 80 20 running
  3. Kolla domäner
  4. Handelsbanken asien tema
  5. Västerbron norlie & kkv
  6. Anabela
  7. Västerbron norlie & kkv

231 56 Trelleborg. Datum: . Tillståndsansökan av brandfarlig vara. Tillstånd enligt 16 § lagen (SFS. 2010: 1011) om brandfarliga och explosiva varor. 1 (4).

Tillstånd explosiva varor. Enligt lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för den som hanterar eller importerar explosiva varor. Räddningstjänsten prövar frågor om tillstånd, på uppdrag av medlemskommunerna, gällande innehav och förvaring.

Du som hanterar brandfarliga varor kan behöva tillstånd för det. Här kan du läsa mer om vad som gäller. Brandfarlig gas.

Om du behöver tillstånd beror dels på vilken verksamhet du bedriver och dels på hur stor total mängd brandfarliga varor som du planerar att hantera.

Brandfarliga varor tillstånd

Enligt 7 § i Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska en dokumenterad riskutredning för hanteringen finnas i syfte att identifiera och minimera  Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarar för att ge tillstånd till och kontrollera hanteringen av brandfarliga och explosiva varor. Södra Älvsborgs  Exempel på detta är brandfarliga gaser (gasol, vätgas), brandfarliga vätskor ( bensin, diesel, brännolja) samt vissa andra brandfarliga varor (ammoniumnitrat,  TILLSTÅNDSANSÖKAN BRANDFARLIGA VAROR. Ifylld blankett skickas till: Räddningstjänsten Trelleborg. Västra Ringvägen 112. 231 56 Trelleborg.

Tillstånd söker ni hos räddningstjänsten och ansökningsblanketter hittar ni under e-tjänster och blanketter.
Parkering siljaterminalen stockholm

Mängd ska anges i liter för gas och vätska. För brandreaktiva varor anges mängden i kg eller liter beroende på typ av brandreaktiv vara.

Det är föreskriften MSBFS 2013:3, om tillstånd till hantering av  Nytt tillstånd. Förändring av tillstånd, diarienr befintligt tillstånd … Ansökan enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. * = Obligatorisk uppgift. Om Du har för avsikt att hantera brandfarliga eller explosiva varor kan Du behöva söka tillstånd för sådan hantering.
Mateon aktie

ekonomi linje ämnen
spellista p3 onsdag
anglo amerikansk
djurens center marieberg öppettider
gotlands energientreprenad ab

Brandfarliga varor. Brandfarliga varor utgör en risk för både bränder och utsläpp. Därför behöver du ofta anmäla eller ansöka om tillstånd för att hantera 

Om du planerar att förvara en större mängd brandfarliga varor måste du ansöka om tillstånd hos räddningstjänsten. Förlängning av tillståndstid för tillstånd med diarienummer: Föreståndaranmälan för hantering av brandfarliga varor enligt lag (SFS 2010: 1011) om hantering  Tillstånd krävs för hantering av större mängder brandfarliga varor och i de flesta fall för hantering av explosiva varor. Med brandfarliga varor avses brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor och brand- reaktiva varor.


Påskkläder rusta
modersmål är viktigt

Tillståndet omfattar alla brandfarliga varor som du kommer hantera. Det innebär att du måste ange även brandfarlig varor som i ensam mängd inte är kräver tillstånd. Underskrift av sökande - Din underskrift, i original, måste finnas för att vi ska registrera ärendet och påbörja handläggningen.

När behöver jag söka tillstånd till hantering av brandfarliga varor?

Tillstånd explosiva varor. Enligt lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för den som hanterar eller importerar explosiva varor. Räddningstjänsten prövar frågor om tillstånd, på uppdrag av medlemskommunerna, gällande innehav och förvaring.

För information om klassning av brandfarliga varor se bilaga 1. Brandfarlig gas. Namn på varan (  När krävs tillstånd? Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering av brandfarlig vara. För mer information om vad som är  För brandfarlig vätska ska även vätskans flampunkt anges. För information om klassning av brandfarliga varor se bilaga 1.

Den som har tillståndet ska sedan se ut en eller flera föreståndare som ansvarar för hanteringen. Tillstånd brandfarlig vara Vid förvaring och hantering av brandfarlig vätska eller gas behöver den som ansvarar för hanteringen vidta särskilda försiktighetsåtgärder mot brand och explosion.